Στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Προώθηση περιφερειακού προτύπου ποιότητας», της πράξης «Τουριστική προβολή περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» αναπτύχθηκε περιφερειακό πρότυπο ποιότητας με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία, μέσω της μεγιστοποίησης του οφέλους που λαμβάνει ο «πελάτης» – τουρίστας- επισκέπτης από το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητούμενο αποτελεί, η διαμόρφωση ενός αμοιβαία αποδεκτού πλαισίου- συμφωνίας αρχών και θέσεων, πάνω στο οποίο θα αποτυπωθούν εκείνα που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους που εμπλέκονται στο τουριστικό σύστημα της Περιφέρειας.

Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργήθηκε το σήμα υπευθυνότητας- τοπικής ποιότητας, που απευθύνεται στις επιχειρήσεις του τουριστικού συστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν οφέλη από τη συμμετοχή στο σήμα και ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ τους, το οποίο θα προβάλει και θα προωθεί την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικό προορισμό. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας, είναι η βελτίωση των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.