Το σήμα υπευθυνότητας – τοπικής ποιότητας

Στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Προώθηση περιφερειακού προτύπου ποιότητας», της πράξης «Τουριστική προβολή περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» θα αναπτυχθεί και θα προωθηθεί περιφερειακό πρότυπο ποιότητας με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των πολλαπλασιαστικών ωφελειών του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία, … Περισσότερα