Κατηγορία Σήματος

Κατηγορία Σύνολο Καταλύματα Εστίαση Μεταφορές Λοιπές Δραστηριότητες Υποδομές
Δικαιούχοι Χρυσού 38 14 7 4 13 0
Δικαιούχοι Αργυρου 61 28 14 5 14 0
Δικαιούχοι Χάλκινου 58 43 8 3 4 0
Μη Δικαιούχοι 67 38 3 3 23 0
Υποβληθέντα ερωτηματολόγια 224 123 32 15 54 0
 

Κατηγορίες Επιχειρήσεων

Κατηγορία Αριθμός Επιχειρήσεων Δικαιούχοι Χρυσού Δικαιούχοι Αργυρου Δικαιούχοι Χάλκινου Μη Δικαιούχοι
Καταλύματα 123 14 28 43 38
Εστίαση 32 7 14 8 3
Μεταφορές 15 4 5 3 3
Λοιπές Δραστηριότητες 54 13 14 4 23
Υποδομές 0 0 0 0 0
Σύνολα 224 38 61 58 67
 

Ερωτηματολόγια ανά Περιφεριακή Ενότητα

Περιαφερειακή Ενότητα Υποβληθέντα Ερωτηματολόγια
Ημαθίας 16
Θεσσαλονίκης 63
Κιλκίς 9
Πέλλας 17
Πιερίας 33
Σερρών 15
Χαλκιδικής 71
Σύνολο 224