Ερωτηματολόγιο Πιστοποίησης

Στοιχεία Επιχείρησης

Καταχωρίστε τα ζητούμενα στοιχεία της Επιχείρησης που αιτείται το Σήμα. Τα πεδία με Αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Επωνυμία Επιχείρησης
Κλάδος δραστηριοποίησης επιχείρησης *
Οδός Αριθμός, ΤΚ, Πόλη
Η Διεύθυνση της Ιστοσελίδας σας εαν υπάρχει
Μέχρι 3 γραμμές